KONTAKT

Kontakt

Tecto-ipsum d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 100, 10450 Jastrebarsko

E-mail: info@umjetna-trava.com

Mario Petek mob: 0992590337

Danijel Petek mob: 0992590388

Lokacija

Ulica Dr. Franje Tuđmana 100

10450 Jastrebarsko

FACEBOOK

INSTAGRAM